Upute za slanje zahtjeva

Proces prijave sjemena za ispitivanje kvalitete u LIS-u je slijedeći:

  • Kupac mora biti registrirani korisnik LIS sustava, odnosno mora imati svoje korisničko ime i zaporku. Ukoliko korisnik nije registriran potrebno je kontaktirati LIS radi otvranja korisničkog računa i upisa kupca u registar
  • Nakon registracije kupac posjeduje svoje korisničko ime i zaporku i može se prijaviti u LIS sustav klikom na gumb "Prijava" ili odabirom ovog linka - Prijava u sustav
  • Nakon prijave kupac mora podnijeti zahtjev za uslugu ispitivanja sjemena na obrascu 'Zahtjev kupca' – OOLI-4.4-01. Taj obrazac ima dvostruku ulogu, a to znači da kupac obavještava da je sakupljanje sjemena završeno/odnosno da je sjeme dorađeno, te da LIS (tj. djelatnici laboratorija) može uzorkovati potreban broj uzoraka, ovisno o masi sakupljene/dorađene partije sjemena (ili na terenu ili u trušnici HŠI), te da želi da se za te uzorke napravi analiza kvalitete sjemena.
  • Ubrzo nakon zaprimanja LIS šalje kupcu ponudu u kojoj je jasno naznačeno što će se analizirati i kojim metodama
  • Nakon toga LIS uzima odgovarajući uzorak sjemena (ili na terenu ili u trušnici HŠI gdje se sjeme dorađuje) i o uzorkovanju sastavlja 'Zapisnik' koji je također propisanog oblika. Kupac istovremeno uz uzorak daje 'Prijavu za isptivanje sjemena' (propisani obrazac), na kojoj se nalaze detaljni podaci o porijeklu sjemena, kategoriji, masi sakupljenog sjemena, namjeni sjemena i sl.

Upute za korištenje aplikacije

Upute su dostupne u PDF formatu klikom na gumb "Korisnički priručnik"

Korisnički priručnik