Cjenik usluga utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća i troškovi uzorkovanja

# Naziv usluge Cijena usluge (€)*
1. Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - krupno sjeme, bjelogorica 190,00
2. Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - sitno sjeme, bjelogorica 186,00
3. Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - krupno sjeme, crnogorica 186,00
4. Kompletna analiza sjemena biokemijskom metodom - sitno sjeme, crnogorica 194,00
5. Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - krupno sjeme, bjelogorica 147,00
6. Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - sitno sjeme, bjelogorica 166,00
7. Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - sitno sjeme, crnogorica 154,00
8. Kompletna analiza sjemena metodom naklijavanja u klijalici - sitno sjeme, crnogorica 174,00
9. Uzorkovanje / sat 13,00
10. Putni troškovi u visini neoporezivog iznosa propisanog Pravilnikom o porezu na dohodaka
11. Dnevnica / dan

* Cijene su izražene u eurima (€) i uvećavaju se za iznos PDV-a od 25 %

Napomena: Ministarstvo poljoprivrede RH na temelju članka 16. Pravilnika o načinu utrvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća (Narodne novine broj 147/2011.) dalo je suglasnost na Cjenik usluga Službenog tijela za utvrđivanja kvalitete sjemena svojti šumskog drveća i troškova uzorkovanja (Ministarstvo poljoprivrede RH, KLASA: 321- 01/23-01/75; URBROJ: 525-10/603-23-3 od 6. 6. 2023.)