Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena (LIS)

dio je Odjela za Laboratorijska ispitivanja HŠI

Voditeljica laboratorija - dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak (01) 62 73 030, (098) 326 669

Akreditacija logo
 • referentni laboratorij za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena u Republici Hrvatskoj
 • provodi znanstvena istraživanja vezana uz problematiku šumskog sjemenarstva
  • istraživanja morfoloških i fizioloških osobina sjemena ekonomski značajnih vrsta šumskog drveća
  • istraživanje faktora koji utječu na kvalitetu sjemena tijekom skladištenja
  • razvijanje novih metoda za ispitivanje kvalitete sjemena
 • član Međunarodne udruge za ispitivanje kvalitete sjemena (International Seed Testing Association - ISTA)

O laboratoriju

Organizirano šumsko sjemenarstvo u Hrvatskoj započelo je osnutkom Zavoda za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci koji je započeo s radom 01. 05. 1959. godine. Glavna zadaća Zavoda bila je stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena, te ispitivanje kvalitete sjemena koje se stavlja u promet na području Republike Hrvatske. Godine 1974., spajanjem triju šumarskih ustanova koje su postojale u Hrvatskoj, osniva se Šumarski institut, Jastrebarsko, a Zavod je pripojen Odjelu za oplemenjivanje i sjemenarstvo kao eksteritorijalna podjedinica u Rijeci. Laboratorij je 1993. godine preseljen iz Rijeke u Jastrebarsko, gdje nastavlja sa svojim aktivnostima. Ispitivanje kvalitete šumskog sjemena obavlja se u Laboratoriju za ispitivanje sjemena (LIS), Odjel za laboratorijska ispitivanja (OLI). Prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14) Hrvatski šumarski institut određen je kao Službeno tijelo koje obavlja poslove i odgovorno je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje, stavljanja na tržište i kontrole kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala, a pod nadzorom je Ministarstva.

Poznavanje kvalitete šumskog sjemena omogućava krajnjim korisnicima uporabu sjemena visoke kvalitete te služi kao smjernica tijekom proizvodnje, trgovine i skladištenja sjemena. Pod kvalitetom sjemena podrazumijeva se njegova genetička i analitička čistoća, te fiziološke i fizičke osobine kao što su masa 1000 sjemenaka, sadržaj vlage, klijavost, vitalitet, zdravstveno stanje sjemena i dr. Za određivanje pojedinih elemenata kvalitete šumskog sjemena upotrebljavaju se standardizirane procedure koje su propisane zakonskim propisima, domaćim i međunarodnim standardima. LIS koristi metode (ISTA Rules) koje propisuje Međunarodna udruga za testiranje sjemena (International Seed Testing Association - ISTA).

LIS i voditeljica laboratorija od 2006. godine članovi su ISTA-e. Voditeljica laboratorija izabrana je za člana povjerenstva u ISTA Forest Tree and Shrub Seed Committee u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Radi postizanja konkurentnosti na tržištu, laboratorij 2005. godine započinje pripreme za uvođenje sustava upravljanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitne i umjerne laboratorije. Pregled uvedenog sustava upravljanja provela je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), nacionalno akreditacijsko tijelo. Prva akreditacija je dobivena 2008. godine za razdoblje od 5 godina. HAA svake godine provodi redoviti nadzor nad primjenom uvedenog sustava upravljanja te ovisno o nalazu produžuje ili ne produžuje akreditaciju. Reakreditacija LIS-a provedena je 2013. godine te je akreditacija produžena do 2018. godine. Područje akreditacije je: Ispitivanje šumskog sjemena i biljnog materijala.

Za određivanje kvalitete sjemena koriste se slijedeće metode

 1. Određivanje sadržaja vlage u sjemenu - International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 9: Determination of Moisture Content - Akreditirana metoda
 2. Određivanje mase 1000 sjemenaka - International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 10: Weight Determination - Akreditirana metoda
 3. Određivanje čistoće sjemena - International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 3: The Purity Analysis - Akreditirana metoda
 4. Ispitivanje klijavosti sjemena - International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 5: The Germination Test - Akreditirana metoda
 5. Utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena - International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 7: Seed Health Testing
 6. Ispitivanje vitaliteta sjemena - International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 6: Biochemical Test for Viability, The Tophographical Tetrazolium Test

Upute za slanje zahtjeva/prijave >>

Međunarodna akreditacija

Laboratorij za ispitivanje sjemena Šumarskog instituta, Jastrebarsko i voditelj laboratorija članovi su Međunarodne udruge za testiranje sjemena (I.S.T.A.) od 01. 01. 2006. godine.

Isto tako Laboratorij za ispitivanje sjemena prošao je postupak akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor, 1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za područje: Ispitivanje šumskog sjemena i biljnog materijala.