Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena (LIS)

dio je Odjela za Laboratorijska ispitivanja HŠI

Voditeljica laboratorija - Dr. sc. Anđelina Gavranović Markić (01) 62 73 030, (098) 326 669

Akreditacija logo Akreditacija logo Akreditacija logo
 • Laboratorij Službenog tijela koje obavlja poslove i odgovorno je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje, stavljanja na tržište i kontrole kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala, a pod nadzorom je Ministarstva
 • Provodi ispitivanje kvalitete sjemena svojti šumskog drveća u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19);
 • Član Međunarodne udruge za ispitivanje kvalitete sjemena (International Seed Testing Association - ISTA); međunarodni ISTA članski kod je HRML0400.
 • Akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025; Područje akreditacije pokriva ispitivanje kvalitete šumskog sjemena;
 • Član je udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB;
 • Aktivnosti - bavi se znanstveno – istraživačkim i stručnim radom vezano uz problematiku šumskog sjemenarstva:
  • istraživanjem morfoloških i fizioloških osobina sjemena ekonomski značajnih i ugroženih vrsta šumskog drveća,
  • istraživanjem način skladištenja krupnog sjemena bjelogorice i faktora koji utječu na kvalitetu sjemena tijekom skladištenja,
  • razvijanjem novih brzih i nedestruktivnih metoda za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena;

O laboratoriju

Organizirano šumsko sjemenarstvo u Hrvatskoj započelo je osnutkom Zavoda za kontrolu šumskog sjemena sa sjedištem u Rijeci. Glavna zadaća Zavoda bila je stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena, te ispitivanje kvalitete sjemena koje se stavlja u promet na području Republike Hrvatske. Osnovala ga je Poljoprivredno-šumarska komora 28. ožujka 1959. godine, a započeo je s radom 1. svibnja 1959. godine. Zavod je djelovao kao znanstveno-stručna ustanova do kraja 1973. godine, a 1. siječnja 1974. godine Zavod se ujedinio sa Institutom za šumarska istraživanja iz Zagreba i Jugoslavenskim institutom za četinjače iz Jastrebarskog kada je osnovan jedinstveni institut - Šumarski institut, Jastrebarsko sa sjedištem u Jastrebarskom. Zavod je pripojen Odjelu za oplemenjivanje i sjemenarstvo kao eksteritorijalna podjedinica u Rijeci. Godine 1992. Laboratorij je preseljen iz Rijeke u Jastrebarsko gdje nastavlja sa svojim aktivnostima. Danas je dio Odjela za laboratorijska ispitivanja (OLI) i jedini je akreditirani laboratorij u Hrvatskom šumarskom institutu. Prema Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19) Hrvatski šumarski institut određen je kao Službeno tijelo koje obavlja poslove i odgovorno je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje, stavljanja na tržište i kontrole kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala, a pod nadzorom je Ministarstva.

Poznavanje kvalitete šumskog sjemena omogućava krajnjim korisnicima uporabu sjemena visoke kvalitete te služi kao smjernica tijekom proizvodnje, trgovine i skladištenja. Pod kvalitetom sjemena podrazumijeva se njegova genetička i analitička čistoća, te neke fizičke i fiziološke osobine kao što su masa 1000 sjemenaka, sadržaj vlage, klijavost, vitalitet, zdravstveno stanje sjemena i dr. Za određivanje pojedinih elemenata kvalitete šumskog sjemena LIS koristi međunarodno priznate metode koje propisuje International Seed Testing Association - ISTA Rules. LIS i voditeljica laboratorija članovi su ISTA od 2006. godine, a od 2013. voditeljica laboratorija članica je povjerenstva ISTA Forest Tree and Shrub Seed Committee. Međunarodni ISTA članski kod LIS-a je HRML0400.

Radi poboljšanja kvalitete usluga i postizanja konkurentnosti u LIS je uveden sustav upravljana kvalitetom za ispitne i umjerne laboratorije prema nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025. Postupak akreditacije provela je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) nacionalno akreditacijsko tijelo. Prva akreditacija dobivena je 2008. godine za akreditacijski ciklus od 5 godina i od tada se redovito uspješno održava. Reakreditacija LIS-a provedena je 2013. i 2018. U jednom akreditacijskom ciklusu HAA provodi 3 obavezna redovita nadzora nad primjenom uvedenog sustava upravljanja te ovisno o nalazu produžuje ili ne produžuje akreditaciju.

Za određivanje kvalitete sjemena koriste se slijedeće metode

 1. Određivanje sadržaja vlage u sjemenu- International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 9: Determination of Moisture Content - Akreditirana metoda
 2. Određivanje mase 1000 sjemenaka- International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 10: Weight Determination - Akreditirana metoda
 3. Određivanje čistoće sjemena- International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 3: The Purity Analysis - Akreditirana metoda
 4. Ispitivanje klijavosti sjemena- International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 5: The Germination Test - Akreditirana metoda
 5. Utvrđivanje zdravstvenog stanja sjemena- International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 7: Seed Health Testing
 6. Ispitivanje vitaliteta sjemena- International Rules for Seed Testing, ISTA, Chapter 6: Biochemical Test for Viability, The Tophographical Tetrazolium Test

Upute za slanje zahtjeva/prijave >>

Međunarodna akreditacija

Akreditacija je dokument koji izdaje HAA, a koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u području ispitivanja.

LIS je akreditiran prema nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17025; Područje akreditacije pokriva ispitivanje kvalitete šumskog sjemena;